Spadek a przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń jest zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi w sprawach spadkowych. Zachowanie terminów przedawnienia roszczeń pozwoli spadkobiercom na dochodzenie przed sądem swoich praw, bez ryzyka narażenia się na zgłoszenie zarzutów, które to uniemożliwią.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ – TERMINY

Na wstępie należy podkreślić, że wszelkie roszczenia (w tym dotyczące spadków) podlegają co do zasady ogólnym regułom przedawnienia zawartym w art. 118 k.c. Stosownie do jego treści, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć. Zaś dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Od powyższej reguły jest jednak szereg wyjątków, które znajdujemy także w sprawach spadkowych.

W przypadku jednego z najpopularniejszych roszczeń – o zapłatę zachowku, termin przedawnienia roszczenia uprawnionego wynosi 5 lat – liczonych od ogłoszenia testamentu.
Ten sam termin jest przewidziany dla roszczeń przeciwko osobie zobowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny. Przy czym jest on liczony od dnia otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy).
Również po pięciu latach przedawnia się roszczenie o wykonanie zapisu. Termin ten jest liczony od dnia jego wymagalności, tzn. od momentu, w którym ów obowiązek miał zostać wykonany przez zobowiązanego.

MOŻE CI SIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.