Rejestr Spadkowy i dodatkowa opłata

Pięć złotych, a raczej brak uiszczenia opłaty w tej wysokości może stanowić przeszkodę w uzyskaniu postanowienia właściwego sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. A wszystko to przez dodatkową opłatę za wpis prawomocnego orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku do Rejestru Spadkowego. Wiele osób o niej zapomina.

ILE KOSZTUJE ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wydawałoby się, że przy składaniu do sądu odpowiedniego wniosku o stwierdzenie kto dziedziczy po spadkodawcy nie ma nic prostszego niż spojrzenie w ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i na jej podstawie określenie wysokości opłaty, którą musimy wnieść, aby sąd rozpatrzył naszą sprawę. I cóż w tej ustawie znajdziemy? Artykuł 49 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym dowiemy się, że za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się stałą opłatę w kwocie 50 zł.

Jednak zapłata na rachunek sądu należności w ww. wysokości nie wystarczy i sąd nie zajmie się naszym wnioskiem. Zapytacie dlaczego, przecież przepis wyraźnie stanowi o wysokości opłaty? Stanie się tak dlatego, że istnieje Rejestr Spadkowy. Do niego, stosownie do treści art. 679¹ Kodeksu postępowania cywilnego wpisuje się prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Kłopot w tym, że ani ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ani też rzeczony wyżej Kodeks postępowania cywilnego nie informują, że za wpis do Rejestru Spadkowego pobierana jest jakaś opłata. Ale przecież jak mamy rejestr to zawsze wpis do niego coś kosztuje, prawda?

DODATKOWA OPŁATA PRZY STWIERDZENIU NABYCIA SPADKU

O tym, że opłata jest i trzeba ją uiścić mówi nam inna ustawa. Regulacje w tym zakresie znajdziemy w Prawie o notariacie w art. 95i § 3. Stanowi on, że za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym notariusz oraz sąd pobierają opłatę, którą przekazują Krajowej Radzie Notarialnej. No dobrze, wiemy już, że jakaś opłata jest, ale ile ona wynosi?
I znów nie znajdziemy odpowiedzi w kolejnej omawianej tu ustawie, czyli w Prawie o notariacie. Znajdziemy ją za to w innym akcie prawnym – rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd. Ile zatem ta opłata wynosi? Rzeczone na wstępie niniejszego wpisu 5 (słownie: pięć) złotych.

Dlatego też, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku trzeba pamiętać, że wpłacamy na konto sądu nie 50, a 55 złotych. Co się stanie jeżeli uiścimy opłatę w mniejszej wysokości? Początkowo konsekwencje nie będą dotkliwe, bowiem sąd wezwie nas do uzupełnienia braku i wyznaczy ku temu odpowiedni termin. Jednak gdy nie dopłacimy brakujących 5 złotych, wówczas czeka nas zwrot wniosku przez sąd.

MOŻE CI SIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.