ustawowy zapis naddziałowy

ustawowy zapis naddziałowy

ustawowy zapis naddziałowy