Przyjęcie spadku

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku

Spadek można przyjąć dwojako – wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza.