Ustawowy zapis naddziałowy

ustawowy zapis naddziałowy

Ustawowy zapis naddziałowy w sprawach spadkowych ma istotne znaczenie dla żyjącego i dziedziczącego po zmarłym mężu lub żonie współmałżonka. Czym w ogóle jest ustawowy zapis naddziałowy? Kiedy znajdzie zastosowanie i co wchodzi w jego skład? To postaramy się wyjaśnić w miarę przystępnie w niniejszym krótkim wpisie.

Ustawowy zapis naddziałowy a udział w spadku

Musisz wiedzieć, że w przypadku śmierci współmałżonka, o ile nie został sporządzony testament, będziesz powołany do spadku jako Jego spadkobierca ustawowy. Oprócz Ciebie do spadku mogą być powołani również inni spadkobiercy – dzieci, rodzice, rodzeństwo. W takiej właśnie sytuacji znajdzie zastosowanie ustawowy zapis naddziałowy. Zapisem naddziałowym określa się te składniki majątkowe, do których będziesz miał prawo obok „zwykłego” udziału w spadku. Z tego tytułu przysługuje Ci roszczenie o ich wydanie wobec każdego, kto znalazł się w ich posiadaniu. W sytuacji gdy jesteś jedynym spadkobiercą ustawowym, nie masz potrzeby żądania takiego zapisu.

Składniki ustawowego zapisu naddziałowego

No dobrze, wiemy, że przysługuje Ci ustawowy zapis naddziałowy. Nie wiesz jednak co wchodzi w jego skład. Odpowiadając najprościej – zapis naddziałowy obejmuje przedmioty urządzenia domowego. Ale tylko te, z których za życia spadkodawcy (małżonka) korzystałeś wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Należy do nich zaliczyć te rzeczy, które służyły do zaspokajania potrzeb ściśle domowych, a więc były przeznaczone do zwykłego, codziennego użytku w gospodarstwie domowym. Może to być smartfon, telewizor, zestaw stereofoniczny, laptop, pralka, zmywarka i inne podobne. Mogą to być również książki, meble. Nie ma bowiem znaczenia do zaspokajania jakich potrzeb służył dany przedmiot. Takimi składnikami nie będą jednak rzeczy o większej wartości (np. samochód, kolekcje numizmatyczne itp.). Nie będą nimi także rzeczy, które służyły do wykonywania pracy zawodowej.

Załóżmy, że do spadku wchodzi udział we wspólnym mieszkaniu. Ty dziedziczysz razem z dwojgiem dzieci lub rodzeństwem. W takim przypadku ponad swój udział w powyższych składnikach majątkowych będziesz mógł domagać się wskazanych wyżej rzeczy. Możesz zatem uzyskać w ten sposób przedmioty majątkowe, których wartość czasami jest bardzo wysoka.

Wyłączenie ustawowego zapisu naddziałowego

Musisz wiedzieć, że nie możesz żądać ustawowego zapisu naddziałowego w sytuacjach, gdy nie będziesz spadkobiercą ustawowym. Przyczyn jest kilka. Gdy uznano Ciebie za niegodnego dziedziczenia. Ponadto, gdy Twój nieżyjący już małżonek wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z Twojej winy, a żądanie to było uzasadnione. Również wydziedziczenie, odrzucenie spadku albo zrzeczenie się go są przeszkodą do uzyskania zapisu.

Dochodzenie roszczeń z tytułu ustawowego zapisu naddziałowego

Jak już wspomnieliśmy, przysługuje Ci roszczenie o wydanie składników stanowiących ustawowy zapis naddziałowy. Możesz go dochodzić w odrębnym postepowaniu przed działem spadku. Najpóźniej jednak w ramach działu spadku. Tak jak każde roszczenie ulega jednak przedawnieniu. Pamiętaj, że termin przedawnienia to 5 lat od chwili otwarcia spadku. Po upływie tego terminu trudno będzie odzyskać rzeczy stanowiące zapis naddziałowy.

MOŻE CI SIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Komentarze

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.