Ustawowy zapis naddziałowy

Ustawowy zapis naddziałowy w sprawach spadkowych ma istotne znaczenie dla żyjącego i dziedziczącego po zmarłym mężu lub żonie współmałżonka. Czym w ogóle jest ustawowy zapis naddziałowy? Kiedy znajdzie zastosowanie i co wchodzi w jego skład? To postaramy się wyjaśnić w miarę przystępnie w niniejszym krótkim wpisie.

Ustawowy zapis naddziałowy a udział w spadku

Musisz wiedzieć, że w przypadku śmierci współmałżonka, o ile nie został sporządzony testament, będziesz powołany do spadku jako Jego spadkobierca ustawowy. Oprócz Ciebie do spadku mogą być powołani również inni spadkobiercy – dzieci, rodzice, rodzeństwo. W takiej właśnie sytuacji znajdzie zastosowanie ustawowy zapis naddziałowy. Zapisem naddziałowym określa się te składniki majątkowe, do których będziesz miał prawo obok „zwykłego” udziału w spadku. Z tego tytułu przysługuje Ci roszczenie o ich wydanie wobec każdego, kto znalazł się w ich posiadaniu. W sytuacji gdy jesteś jedynym spadkobiercą ustawowym, nie masz potrzeby żądania takiego zapisu.

Składniki ustawowego zapisu naddziałowego

No dobrze, wiemy, że przysługuje Ci ustawowy zapis naddziałowy. Nie wiesz jednak co wchodzi w jego skład. Odpowiadając najprościej – zapis naddziałowy obejmuje przedmioty urządzenia domowego. Ale tylko te, z których za życia spadkodawcy (małżonka) korzystałeś wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Należy do nich zaliczyć te rzeczy, które służyły do zaspokajania potrzeb ściśle domowych, a więc były przeznaczone do zwykłego, codziennego użytku w gospodarstwie domowym. Może to być smartfon, telewizor, zestaw stereofoniczny, laptop, pralka, zmywarka i inne podobne. Mogą to być również książki, meble. Nie ma bowiem znaczenia do zaspokajania jakich potrzeb służył dany przedmiot. Takimi składnikami nie będą jednak rzeczy o większej wartości (np. samochód, kolekcje numizmatyczne itp.). Nie będą nimi także rzeczy, które służyły do wykonywania pracy zawodowej.

Załóżmy, że do spadku wchodzi udział we wspólnym mieszkaniu. Ty dziedziczysz razem z dwojgiem dzieci lub rodzeństwem. W takim przypadku ponad swój udział w powyższych składnikach majątkowych będziesz mógł domagać się wskazanych wyżej rzeczy. Możesz zatem uzyskać w ten sposób przedmioty majątkowe, których wartość czasami jest bardzo wysoka.

Wyłączenie ustawowego zapisu naddziałowego

Musisz wiedzieć, że nie możesz żądać ustawowego zapisu naddziałowego w sytuacjach, gdy nie będziesz spadkobiercą ustawowym. Przyczyn jest kilka. Gdy uznano Ciebie za niegodnego dziedziczenia. Ponadto, gdy Twój nieżyjący już małżonek wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z Twojej winy, a żądanie to było uzasadnione. Również wydziedziczenie, odrzucenie spadku albo zrzeczenie się go są przeszkodą do uzyskania zapisu.

Dochodzenie roszczeń z tytułu ustawowego zapisu naddziałowego

Jak już wspomnieliśmy, przysługuje Ci roszczenie o wydanie składników stanowiących ustawowy zapis naddziałowy. Możesz go dochodzić w odrębnym postepowaniu przed działem spadku. Najpóźniej jednak w ramach działu spadku. Tak jak każde roszczenie ulega jednak przedawnieniu. Pamiętaj, że termin przedawnienia to 5 lat od chwili otwarcia spadku. Po upływie tego terminu trudno będzie odzyskać rzeczy stanowiące zapis naddziałowy.

MOŻE CI SIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.