Dziedziczenie ustawowe rodziców i rodzeństwa

Dziedziczenie ustawowe rodziców i rodzeństwaDziedziczenie ustawowe rodziców i rodzeństwa spadkodawcy ma miejsce wówczas, gdy brak jest zstępnych. Jest to dość nietypowa sytuacja, która może rodzić wiele sytuacji konfliktowych. Czy rodzice i rodzeństwo będą dziedziczyć wbrew woli spadkodawcy? Co przysługuje matce, ojcu czy też bratu lub siostrze w takim przypadku? Co zrobić aby do tego nie doszło? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym wpisie mając nadzieję, że pozwoli on uniknąć konfliktów rodzinnych.

Rodzice i rodzeństwo jako spadkobiercy ustawowi

Prawo spadkowe przewiduje, że w pierwszej grupie spadkobierców ustawowych, dziedziczących po zmarłym spadkodawcy są małżonek i jego dziecko (dzieci). W przypadku gdyby dziecko bądź dzieci nie dożyły otwarcia spadku – wnuki. Co się jednak dzieje gdy dzieci bądź wnuków nie ma? Odpowiedź na to pytanie dotyczy wbrew pozorom całkiem sporej grupy małżeństw, które z różnych względów nie posiadają zstępnych (dzieci, wnuków). Wydawałoby się, że to drugi – żyjący małżonek powinien dziedziczyć całość spadku, tym bardziej, że stanowi on dorobek całego życia. Niestety tak nie jest.

Przyjrzyjmy się jak wygląda dziedziczenie ustawowe rodziców i rodzeństwa w kodeksie cywilnym. W przypadku braku zstępnych do dziedziczenia dochodzą małżonek razem z rodzicami spadkodawcy. Ci ostatni dziedziczą po spadkodawcy w taki sposób, że każdemu z nich przysługuje udział wynoszący 1/4 spadku. To nie jest dobra wiadomość dla żyjącego małżonka. Wyobraźmy sobie sytuację, w której zmarł mąż, nie zostawił testamentu, a relacje synowej z teściami są, delikatnie mówiąc – nie najlepsze. Konflikt jest raczej pewny.

Co więcej, w przypadku, gdy którykolwiek z rodziców zmarłego nie dożyje otwarcia spadku – jego udział przypada z kolei rodzeństwu w częściach równych. To już może być gehenna, jeśli i z nimi relacje żyjącej żony bądź męża nie były dobre.

Oczywiście wcale tak być nie musi. Relacje z teściami czy rodzeństwem małżonka mogą być bardzo bliskie (pytanie czy będą takie po dowiedzeniu się przez nich o przysługujących im udziałach w spadku?).

Testament – sposobem na dziedziczenie ustawowe rodziców i rodzeństwa

Czy jest rozwiązanie w takiej sytuacji? Co możesz zrobić – jako mąż lub żona, aby uniemożliwić nielubianym krewnym dziedziczenie dorobku swojego małżeńskiego życia?

Najprostszym sposobem jest sporządzenie testamentu, w którym zapiszesz wszystko na rzecz drugiego współmałżonka. Napisz go odręcznie lub pójdź do notariusza – ważne, abyś to zrobił. W takim przypadku problem znika o tyle, że Twój małżonek nie będzie się martwił koniecznością dzielenia się dorobkiem waszego życia. Brak uregulowania w ten sposób swoich spraw spowoduje, że żyjący współmałżonek będzie się borykał z wieloma problemami związanymi czy to z domem, czy też mieszkaniem, samochodem etc. Nie będzie mógł sprzedać żadnej z wartościowych rzeczy bez zgody współwłaścicieli – którymi staną się rodzice lub rodzeństwo zmarłego.

Uznanie spadkobiercy za niegodnego – sposób niezbyt doskonały

To kolejne rozwiązanie dla opisywanej sytuacji, choć znajdzie zastosowanie w specyficznych przypadkach. Za niegodnego może być bowiem uznany spadkobierca, który dopuścił się ciężkiego umyślnego przestępstwa przeciwko spadkobiercy. A także taki, który podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo podstępem lub groźbą przeszkodził w sporządzeniu lub odwołaniu testamentu. Ponadto taki, który umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, jak również go podrobił lub przerobił albo świadomie skorzystał z testamentu podrobionego lub przerobionego.

Aby uznać spadkobiercę za niegodnego należy wytoczyć proces przeciwko niemu. Można to zrobić w ciągu 1 roku od dnia dowiedzenia się o przyczynie niegodności, nie później niż 3 lata od otwarcia spadku.

Po uznaniu spadkobiercy za niegodnego do dziedziczenia przypadającego mu udziału dochodzą jednak jego dzieci. To oznacza, że możemy odsunąć od spadku konkretną osobę, lecz w zamian będziemy mieli do czynienia z jej zstępnymi.

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.