Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego po zmianach w 2023 roku

Zmiany w przepisach prawa spadkowego

odrzucenie spadkuW niniejszym tekście opiszemy odrzucenie spadku w imieniu małoletniego po zmianach w 2023 roku. O odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego pisaliśmy co prawda już na naszym blogu tutaj. Jednak od 15.11.2023 r. w wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego nastąpiły istotne zmiany w przepisach dotyczących spadków. Objęły one także zasady i procedury odrzucenia spadku w imieniu małoletniego. Pozostałe zmiany w prawie spadkowym omówimy w innych wpisach na naszym blogu.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Na wstępie zaznaczmy, że długi spadkodawcy podlegają dziedziczeniu. Czasami są one tak wysokie, że zastanawiamy się czy w ogóle przyjąć spadek. W takich sytuacjach można odrzucić spadek. Odrzucenie spadku przez osobę dorosłą nie stanowi większego problemu. W przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego przepisy wymagają dopełnienia dodatkowych formalności. Do czasu zmian kodeksu cywilnego w 2023 roku złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego wymagało w każdym przypadku uprzedniej zgody sądu. Obecnie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy złożenie oświadczenia przed notariuszem lub chociażby w sądzie, w którym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Takie uproszczenie procedury odrzucenia spadku w imieniu małoletniego skróci czas załatwienia formalności. Ma to istotne znaczenie w przypadku spadków obciążonych długami.

Aby skutecznie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze – rodzicowi musi przysługiwać władza rodzicielska, po drugie – rodzic musi złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego rodzica na odrzucenie spadku, chyba że rodzice składają oświadczenie wspólnie. Podkreślić trzeba, że powyższe oświadczenia rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej, o czym uprzedza notariusz lub sąd

Zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W pewnych przypadkach uzyskanie zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego będzie konieczne. Będzie tak gdy dziecko jest powołane do dziedziczenia w pierwszej kolejności po jednym z rodziców. Ponadto zgoda sądu będzie wymagana, gdy drugi rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska nie wyraża zgody na ww. czynność. Uzyskanie zgody sądu na złożenie oświadczenia o jego odrzuceniu przez małoletniego możliwe jest na dwa sposoby. Przed wszczęciem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku zgodę wyraża jedynie sąd opiekuńczy. Po wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku zgodę dla odrzucenia spadku w imieniu małoletniego wyraża sąd spadku.

MOŻE CI SIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.