Podatek od spadku – zwolnienie

zwolnienie od podatku od spadku
Większość spadkobierców wzdryga się gdy słyszy określenie – podatek od spadku. Musisz bowiem wiedzieć, że dziedziczenie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Przy czym najbliższa rodzina spadkodawcy nie musi go płacić. Przynajmniej teoretycznie. Nie dzieje się tak jednak z automatu. Jeżeli chcesz być zwolniony od podatku od spadku musisz w określonym terminie zgłosić jego nabycie.

Zakres opodatkowania

Nasz ustawodawca nie byłby sobą, gdyby nie starał się opodatkować jak najszerszego grona osób. Podstawa do nałożenia podatku zawsze się znajdzie. Nie inaczej jest z podatkiem od spadków i darowizn regulowanym w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. Opodatkowaniu w tym przypadku podlega m.in. nabycie własności rzeczy znajdujących się na terenie Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terenie Polski w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Ba, nie zapomniano nawet o zachowku (o ile uprawniony nie uzyskał go w drodze darowizny, dziedziczenia czy w postaci zapisu). Oczywiście ustawa przewiduje opodatkowanie nabycia własności na podstawie szeregu innych zdarzeń. Jak to z podatkami bywa mamy wskazane również liczne przypadki wyłączenia i zwolnienia od opodatkowania. Ale nie będziemy się teraz o nich wszystkich rozpisywać. Na potrzeby tego wpisu ograniczymy się do kwestii zwolnienia od podatku w razie dziedziczenia.

Pamiętaj o zgłoszeniu w terminie

Nie jest w zasadzie ważne, w jaki sposób zostały potwierdzone twoje prawa do spadku. Może to być postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Albo akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe. Istotne jest jednak, abyś będąc w kręgu najbliższych spadkodawcy – czyli jednym ze wskazanych w ustawie osób: małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem i macochą – zgłosił do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia. Masz na to sześć miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Ten sam termin liczy się od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia oraz wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Może też być tak, że nie byłeś przy wydawaniu orzeczenia, nie wiedziałeś o sprawie spadkowej i po ww. terminie dowiedziałeś się, że w ogóle coś nabywasz. Wówczas termin na zgłoszenie i skorzystanie ze zwolnienia będzie dla ciebie biegł od chwili dowiedzenia się o nabyciu. Dodatkowo musisz uprawdopodobnić ten fakt późniejszego powzięcia wiadomości.

Deklaracja SD-Z2

Samo zgłoszenie to nic innego jak wypełniona deklaracja SD-Z2. Pamiętaj o zachowaniu dowodu jej złożenia/nadania pocztą. Nie są bowiem rzadkie sytuacje, w których deklaracja „ginie” w urzędzie i potem spadkobiercy mają problem z dowodzeniem, że dopilnowali terminu. Nie podlega on przywróceniu, zatem jego przekroczenie spowoduje, że trzeba zapłacić podatek od spadku. A chyba każdy wolałby wydać środki w inny sposób, prawda?

Na koniec sygnalizujemy, że ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje również zwolnienie od podatku w razie nabycia w drodze dziedziczenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim. Ale o tym szczegółowo opowiemy w jednym z kolejnych wpisów.

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.