WYKONAWCA TESTAMENTU

Zdarza się, że osoba sporządzająca testament ma wątpliwości czy jego postanowienia zostaną zrealizowane przez spadkobierców. Czy wskazane w testamencie konkretne rzeczy, np. pamiątki trafią do osób wymienionych w testamencie? Rozwiązaniem tego problemu może być ustanowienie wykonawcy testamentu.

KIM JEST WYKONAWCA TESTAMENTU

Najogólniej można powiedzieć, że wykonawca testamentu jest powoływany przez spadkodawcę w celu zarządu spadkiem. Powołanie wykonawcy niewątpliwie ułatwia postępowanie spadkowe i zabezpiecza masę spadkową do czasu zrealizowania ostatniej woli testatora. Instytucja ta nie jest powszechna czy też popularna, jednak w przypadku spadków o znacznej wartości, bądź skomplikowanej sytuacji prawnej – okazuje się przydatna, a wręcz niezbędna. Oznacza to, że wykonawcą testamentu powinna zostać wyznaczona osoba, co do której spadkodawca ma zaufanie. Ustawodawca wymaga również aby wykonawca testamentu miał pełną zdolność do czynności prawnych.

CZYNNOŚCI WYKONAWCY TESTAMENTU

Zadaniem wykonawcy testamentu jest przede wszystkim zarządzanie majątkiem spadkowym, ewentualnie jego zorganizowaną częścią (np. przedsiębiorstwem) bądź konkretnym składnikiem (np. nieruchomość). Ponadto do zadań wykonawcy należy spłata długów spadkowych, wykonanie zapisów zwykłych, wydanie przedmiotów zapisu windykacyjnego oraz wykonanie poleceń spadkodawcy. Wykonawcę można powołać do sprawowania zarządu nad przedmiotem zapisu windykacyjnego aż do chwili przekazania tego przedmiotu osobie, na której rzecz uczyniono zapis windykacyjny.
Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem. Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozwany w sprawach o długi spadkowe.
Regułą jest, że wykonawca powinien niezwłocznie, najpóźniej po podziale spadku, wydać spadkobiercom część zapisanego im majątku zgodnie z wolą spadkodawcy i ustawą. Spadkodawca może jednak ustanowić dla wykonawcy dodatkowe prawa i obowiązki.

UPRAWNIENIA WYKONAWCY TESTAMENTU

Wybrana przez spadkodawcę na wykonawcę testamentu osoba nie ma obowiązku przyjmować tej funkcji. Jeżeli jednak zostanie wykonawcą, z funkcji tej może ją zwolnić tylko sąd z ważnych powodów. Jeżeli spadkobierca wywiązał się ze swoich zobowiązań ma prawo domagać się wynagrodzenia. Koszty zarządu majątkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wykonawcy należą do długów spadkowych.
Na koniec należy wskazać, że wykonawca testamentu może zostać pociągnięty przez spadkobierców do odpowiedzialności za szkody związane z zarządem majątkiem spadkowym.

MOŻE CI SIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.